Legalizacija objekata

REFERENC LISTA

  • KLINIKA ZA REHABILITACIJU ”DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ”, Sokobanjska, Beograd
  • ”METAL-COOP” d.o.o.,poslovno magacinski objekti, Novi Beograd
  • “MUNDIAL” d.o.o. poslovno-magacinski objekat, Jakovo
  • “ARTECH” proizvodno-magacinski objekat, Dobanovci
  • “CENTROPROIZVOD” objekti u pogonu “BILJE”, Bavanište
  • “LKV” proizvodno-poslovni objekat, Dobanovci
  • Mnogobrojni individualni objekti za stanovanje