Urbanizam

 • PROJEKAT PREPARCELACIJE katastarskih parcela 1799, 1800 i 1801 KO Novi Beograd
 • PROJEKAT PREPARCELACIJE katastarskih parcela 991/2, 992/1, 993 i 3422/47 KO Čukarica
 • PROJEKAT PREPARCELACIJE katastarskih parcela 623 i 625/1 KO Petrovčić
 • PROJEKAT PREPARCELACIJE katastarskih parcela 339 i 340 KO Palilula
 • PROJEKAT PREPARCELACIJE katastarskih parcela 734/1 i 735/1 KO Dobanovci
 • PROJEKAT PARCELACIJE katastarske parcele 1319 i 1808 KO Bečmen
 • PROJEKAT PARCELACIJE katastarske parcele 1970/1 KO Krnjača
 • PROJEKAT PARCELACIJE katastarske parcele 1703/4, KO Jakovo
 • PROJEKAT PARCELACIJE katastarskih parcela 110 i 111, KO Petrovčić i.t.d.

 • URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju privredno rekreativnog centra Olympic TC u Staroj Pazovi
 • URBANISTIČKI PROJEKATza izgradnju objekata u kompleksu pogona bilje u Bavaništu
 • URBANISTIČKI PROJEKAT za izgradnju poslovno-stambenog objekta na kp 2212,2202/1 i 2960 ko Novi Beograd

 • Plan detaljne regulacije naselja Sremčica
 • Plan detaljne regulacije bloka između ulica Beogradske, Tavančići II deo, Tavančići III deo i Tavančići IV deo u naselju Rušanj